Chung cư Diamond Blue, Số 6 Triều Khúc

NHẬN BẢNG GIÁ